Drogi Użytkowniku,

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Polityka prywatności

19 Stycznia, Wtorek, Piotr, Malgorzata

Menu główne

zulawy.com » artykuły » artykuł z kategorii AKTUALNOŚCI

Rekrutacja na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej

12.05.2020, 08:59:00
Rekrutacja na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej

W dniu 1.06.2020r. Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna rozpoczyna elektroniczną rekrutację na studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie. 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Studia realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Prowadzone są takie kierunki jak: pedagogika, psychologia (nowość od roku 2019), zarządzanie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo*- *wkrótce.
 

Wydział Administracji i Nauk SpołecznychPEDAGOGIKA
Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika. Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. 

PSYCHOLOGIA
Od roku akademickiego 2019/2020 Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Dzięki studiom (I stopnia, niestacjonarne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczelnia posiada zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący w służbach mundurowych jak i w administracji publicznej. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne bez wątpienia daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu są poszukiwani na rynku pracy.

ADMINISTRACJA
Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja (I i II stopnia, niestacjonarne) jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej lub prywatnej.

ZARZĄDZANIE
Kierunek zarządzanie (I stopnia, niestacjonarne) jest popularnym uniwersalnym kierunkiem studiów łączącym ze sobą wiele dziedzin. Głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych, jednostkach administracji państwowej, a przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Wydział Nauk o ZdrowiuPIELĘGNIARSTWO
Kierunek pielęgniarstwo (I i II stopnia, stacjonarne w trybie weekendowym) wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne. Studia na kierunku pielęgniarstwo są studiami stacjonarnymi w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy, a absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych. Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne są studiami stacjonarnymi w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela), natomiast przy odpowiedniej ilości osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych. 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

FIZJOTERAPIA
Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu oraz różnych czynników fizycznych. Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra. Studia stacjonarne w trybie weekendowym.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

POŁOŻNICTWO – wkrótce
Położnictwo jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się – w najogólniejszym rozumieniu – fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzie, jeżeli jest wykonywana z pasją, może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji. Studia pierwszego stopnia stacjonarne w trybie weekendowym - trwają nie krócej niż 6 semestrów.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej uczelni (zakładka oferta). Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi, które złożą dokumenty do dnia 10 września br. mają możliwość skorzystania z promocji i uzyskania zniżki za semestr pierwszy w wysokości 300zł. Uczelnia prowadzi również studium kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na stronie www.euh-e.edu.pl -> oferta. Wszystkie aktualne informacje publikowane są również na Facebooku https://bit.ly/3bbFxkl

O przyjęcia na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z centrum rekrutacji od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 16.00: 
 

Postaw na przyszłość z Elbląską Uczelnią Humanistyczno – Ekonomiczną i dołącz do nas!


 

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Adres e-mail (nie będzie pokazywany), podpis

Redakcja serwisu zulawy.com nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie zulawy.com

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie zulawy.com wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


redakcja@zulawy.com                        Właścicielem serwisu zulawy.com jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2014-2021 zulawy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.