Drogi Użytkowniku,

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Polityka prywatności

25 Maja, Poniedziałek, Joanna, Zuzanna, Milena

Menu główne

zulawy.com » artykuły » artykuł z kategorii OŚWIATA

5,5 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie nowodworskim

09.11.2016, 13:30:39
5,5 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie nowodworskim
fot. nadesłane

Podczas odbywającego się dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku V Forum Pomorskiej Edukacji, marszałek Mieczysław Struk podpisał umowy ze starostą powiatu nowodworskiego na realizację dwóch projektów, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego. Dzięki wsparciu unijnemu w powiecie nowodworskim na poniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczonych zostanie ponad 5,5 mln zł.

Od przeszło roku Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w szczególności z powiatami, z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy, prowadził unikalny w skali kraju proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu pomorskich szkół zawodowych i - co najważniejsze, by absolwenci tych szkół dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców. W ramach tego procesu dokonano oceny dostępnej bazy dydaktycznej, oszacowano potrzeby, przygotowano lokalne koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego, podpisano porozumienia z pracodawcami, szczegółowo zaplanowano formy wsparcia uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaplanowano także niezbędne modernizacje infrastruktury szkół zawodowych i zakup nowoczesnego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych.

 - Mądre ułożenie sieci pomorskich szkół zawodowych, powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy, trwała współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, to warunki niezbędne do budowania na Pomorzu nowoczesnej gospodarki, do pozyskania krajowych i zagranicznych inwestorów, do poprawy szeroko rozumianej jakości życia – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Dlatego też w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  zostały zaplanowane  duże środki na rozwój szkolnictwa zawodowego: ponad 25 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 51 i pół miliona euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w kraju kwota, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu branż kluczowych dla rozwoju Pomorza. Dzisiaj zostały podpisane umowy o dofinasowaniu projektów zintegrowanych - projektów, które zmienią obraz pomorskiego szkolnictwa zawodowego. Łączna wartość dofinansowania to prawie 300 milionów złotych. Środki te trafią do wszystkich pomorskich powiatów oraz do szkół prowadzonych przez pomorskie rzemiosło, a także do szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. To wielki dzień nie tylko dla pomorskich szkół zawodowych – ale i dla całej pomorskiej oświaty.

W powiecie nowodworskim na poniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 5,5 mln zł.

Pierwszy z projektów pt. „Warszawska - czas zawodowców” o wartości 2,4 mln zł, otrzyma unijne wsparcie w wysokości 2,1 mln zł. Udzielona dotacja wspierać będzie 12 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także pozwoli 383 uczniom z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim skorzystać ze staży i praktyk u pracodawców. Kształcenie zawodowe w  powiecie nowodworskim ukierunkowane będzie na turystykę, sport i rekreację, transport, logistykę i motoryzację, ICT, elektronikę oraz meblarstwo.

Drugi z projektów pn. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno–socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” o wartości 3,1 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie w kwocie 2,63 mln zł.

Projekt będzie realizowany od września 2016 roku do września 2018 roku.  Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dowrze Gdańskim. Przedmiotem projektu jest doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prawidłowego jej funkcjonowania oraz prace budowlane realizowane na potrzeby nowo wyposażonych pracowni, ośrodków egzaminacyjnych oraz szkolnego ośrodka kariery.

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 383 (os.)

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Adres e-mail (nie będzie pokazywany), podpis

Redakcja serwisu zulawy.com nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie zulawy.com

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie zulawy.com wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


redakcja@zulawy.com                        Właścicielem serwisu zulawy.com jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2014-2020 zulawy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.